Kindsponsorcontract

Sinds het schooljaar 2017/2018 is het Kindsponsorcontract in de plaats van de vrijwillige ouderbijdrage gekomen. Het Kindsponsorcontract is om het HB-onderwijs te waarborgen. De inning van de gelden loopt via de Stichting Vrienden van Leonardo Assen. De stichting heeft een ANBI-status die belastingaftrek van uw gift mogelijk maakt.

Fiscale aftrekbaarheid kindsponsorcontract

Net zoals reguliere giften aan Stichting Vrienden van Leonardo Assen is er mogelijkheid om de gelden die de stichting int, in het kader van het kindsponsorcontract dat u voor u kind afsluit, fiscaal af te trekken. Dit bedrag geldt namelijk als een gift aan een stichting met ANBI status.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige giften en periodieke giften en de voordelen kunnen verschillend voor u uitwerken. We hebben in ‘Fiscale aftrekbaarheid’ één en ander voor u uitgewerkt.

U betaalt jaarlijks het vastgestelde bedrag op het kindsponsorcontract: 375 euro per jaar als u in het verleden het instapbedrag van 1.125 euro heeft betaald, 575 euro per jaar als dat niet het geval is. In beide gevallen per kind. U kunt u per jaar committeren en jaarlijks een kindsponsorcontract invullen. Of u kunt u voor meerdere jaren committeren. Dit kan grotere belastingaftrek voor u mogelijk maken. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot belastingaftrek, neemt u dan contact op met de penningmeester: penningmeester@vvla.nl.

Hier vindt u de Kindsponsorovereenkomst 2019/2020.

Kindsponsorovereenkomst moet uiterlijk 21 oktober 2020 bij de penningmeester zijn geval u voor meerdere incasso termijnen kiest en uiterlijk 21 oktober 2010 wanneer u voor 1 termijn kiest.

De overeenkomst via de belastingdienst dient vòòr de eerste incasso dan wel eigen overboeking zijn ondertekend door indiener en de penningmeester van VvLA. Wacht er niet te lang mee!

U kunt dit formulier afdrukken, invullen en ondertekenen. U kunt dit ondertekende formulier vervolgens afgeven bij Adjunct- Directeur van Kindcentrum De Kloostertuin: Barbara Beers. Mochten ouders met oude afspraken een nieuw contract willen dan kunnen ze contact opnemen met penningmeester@vvla.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

ComputerComputer