Fiscale aftrekbaarheid giften

Hieronder lichten we toe hoe de overmaking(en) aan Stichting Vrienden van Leonardo Assen, zoals bijvoorbeeld in relatie tot het kindsponsorcontract of een andere gift, belastingtechnisch voor u uit kunnen werken.

Het is goed om te benadrukken dat alles wat we hier schrijven onder voorbehoud is. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Om te beginnen

Geld dat wordt overgemaakt aan de Stichting Vrienden van Leonardo Assen, geldt belastingtechnisch gezien als een gift aan een goed doel (omdat de stichting een ANBI status heeft).

Giften aan Stichting Vrienden van Leonardo Assen kunnen eenmalig zijn of periodiek. De fiscale aftrekbaarheid van deze giften verschilt. Op de site van de belastingdienst wordt dit uitgelegd.

Eenmalige giften zijn dus onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De belangrijkste voorwaarde is dat alleen dat wat u meer betaalt dan het drempelbedrag, fiscaal aftrekbaar is. Uiteraard geldt dit allemaal voor het totaal aan alle giften aan goede doelen die u heeft gedaan in het fiscale jaar, niet alleen die aan VvLA. Het enige wat u hiervoor hoeft te doen, is te melden bij uw belastingaangifte dat u zo’n gift heeft gedaan (en natuurlijk uw rekeningafschrift bewaren als bewijs). Voor wie geld heeft overgemaakt aan CKC Drenthe geldt overigens hetzelfde: ook CKC Drenthe heeft een ANBI status.

Vult u het kindsponsorcontract jaarlijks in, dan heeft u te maken met een eenmalige gift.

Maar er zijn ook andere constructies denkbaar.

Ten eerste

U kunt zich vastleggen om minimaal 5 jaar elk jaar een vast bedrag te betalen. U doet dan een periodieke gift. In dat geval geldt niet het drempelbedrag, en ook niet het maximum. Het volledige bedrag van uw gift is dan dus aftrekbaar. Als u dit wilt is het verstandig om het standaard contract dat de belastingdienst hiervoor heeft, ook in te vullen.

U vult het kindsponsorcontract in en geeft hierop aan dat u zich voor vijf jaar aan het gestelde bedrag committeert.

Ten tweede

Ook als uw kind nog maar vier jaar op school zit, kunt u de bijdragen voldoen als een periodieke gift. Een schooljaar loopt immers niet gelijk aan een belastingjaar. Bijvoorbeeld: als uw kind nu in groep 5 nog 4 jaar naar school gaat, wordt van u een bijdrage verwacht voor de schooljaren ‘19/20; ‘20/21; ‘21/22 en ‘22/23. Volgens het huidige tarief zou u dan bijvoorbeeld nog 4*575 = 2300 euro moeten betalen. U zou zich dan in dit geval kunnen vastleggen op een periodieke gift van 460 euro per jaar in de jaren 2019 tot en met 2023. Zo komt u uiteindelijk weer op 4*575 = 2300 euro uit, maar voldoet u wel aan de eisen van een periodieke gift.

Ten derde

Het kan aantrekkelijk zijn om het hele bedrag voor de tijd dat uw kind nog op school zit, ineens te betalen. Stel bijvoorbeeld dat uw kind nu in groep 6 zit en dus nog drie jaar naar school gaat. Volgens het huidige tarief zou u dan in totaal bijvoorbeeld nog 3*575 = 1725 euro moeten betalen. Stel bovendien dat in uw geval een drempelbedrag geldt van 300 euro. Betaalt u elk jaar uw 575 euro, dan kunt u elk jaar 575 – 300 = 275 euro aftrekken. Maar betaalt u dit jaar al de volledige 1725 euro, dan kunt u dit jaar 1725 – 300 = 1425 euro aftrekken. Ook hier geldt: neem contact op met uw penningmeester als u dit een aantrekkelijke optie vindt. Uw penningmeester biedt in dat geval ook graag de flexibiliteit om te kiezen of u het hele bedrag in augustus betaalt of in januari (het volgende fiscale jaar, maar let op, belastingtarieven dalen!).

Een kleine kanttekening bij alle meerjarenconstructies: we gaan er in de voorbeelden van uit dat de voorgestelde jaarlijkse bijdrage onveranderd blijft. Als deze in de toekomst zou stijgen, kunt u een naheffing verwachten.

Tenslotte

Bovenstaande is mogelijk in combinatie met een incasso via kindsponsorcontract. Echter alleen met de optie van 1 betalingstermijn, omdat de belastingdienst met kalenderjaren werkt en het kindsponsorcontract met schooljaren.

Als u met bovenstaande tips een fiscaal voordeel behaalt, vinden we het uiteraard niet erg als u een gedeelte daarvan als extra bijdrage schenkt aan de Stichting Vrienden van Leonardo Assen.

GamesGames